Бидний АНХААРАЛ, МЭДЛЭГ, ЗҮТГЭЛ, БОДИТ ЗӨВЛӨГӨӨ таныг амжилтад хөтөлнө

Биднийг сонгох шалтгаан

Бидний салбартаа тэргүүлэх болсон шалтгаан нь үйлчлүүлэгчдийнхээ эрх ашгийг тэргүүнд тавьж, тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шинэлэг, бодит шийдлүүдийг үнэн зөв, түргэн шуурхай, үр ашиг, хариуцлагатай хүргэх суурь зарчмын үр дүнд бий болсон билээ.

Бидний эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго бол ёс зүйн өндөр хариуцлагатайгаар мэргэжлийн стандартад нийцсэн үйлчилгээг үзүүлж, үйлчлүүлэгчийнхээ хууль, эрх зүйн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах явдал юм. Үүний тулд бид үйлчлүүлэгчийнхээ эрх, ашиг сонирхлыг дээдлэхийн зэрэгцээ бусад хүмүүсийн эрхийг хүндэтгэн ажилладаг.

Шинийг санаачлагч

Бид тодорхой бус, нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх шинэлэг бөгөөд бүтээлч шийдлүүдийг олохыг эрмэлздэг.

Үйлчлүүлэгчдээ халамжилдаг

Хуулийн тодорхой асуудал шийдвэрлэгдэж дууссаны дараа ч бид үйлчлүүлэгчидтэйгээ байнгын эргэх холбоотой байдаг.

Харилцааны ур чадвартай

Бид үйлчлүүлэгчид болон бусадтай  хүндэтгэлтэй, эелдэг харьцдаг. Аливаа асуулт, тодруулгад бүрэн дүүрэн, түргэн шуурхай хариулж, хамгийн өндөр төвшний санал дүгнэлт өгч ажилладаг.

Туршлагатай

Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэхэд нөлөөлөхүйц төрөл бүрийн асуудлуудын шийдэл бүрээс бид өргөн цар хүрээний туршлагыг хуримтлуулсаар ирсэн билээ.

Хариуцлагатай

Бид нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа (про боно) болон ашгийн бус бусад санаачлагуудаараа дамжуулан байгууллагын нийгмийн хариуцлагаа хүлээж, нийгэмдээ хөрөнгө оруулалт хийдэг.

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн

Олон Улсын хуульчдын зэрэглэл тогтоодог “Chambers & Partners Asia Pacific”-аас манай фирмийг «Шилдэг хуулийн фирм» -ээр, захирал Д.Золжаргалыг Монгол Улсын шилдэг хуульчаар 2011 оноос хойш одоог хүртэл тасралтгүй шалгаруулсан байна.  

Манлайлагчид

Бид Монгол Улсын хуулийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн фирмүүдэд тавигдах шаардлагад жишиг тогтоосон үлгэр жишээ хамт олон билээ.

Шагналууд