Компанийн эрх зүй, компанийн нэгдэл, худалдан авалт

 • Компанийн засаглал
 • Бизнесийн үйл ажиллагаа
 • Хөрөнгийн зах зээл 
 • Хамтарсан хөрөнгө оруулалт
 • Дагнасан хөрөнгө оруулалт
 • Нэгдэл болон худалдан авалт
 • Компанийн маргаан

Санхүү, Хөрөнгийн зах зээл

 • Хөрөнгийн санхүүгжилт
 • Хөрөнгийн удирдлага
 • Зээл
 • Төслийн санхүүжилт
 • Өрийн хөрөнгийн зах зээл
 • Дериватив, бүтцийн санхүүжилт
 • Хувьцаат хөрөнгийн зах зээл

Төсөл

 • Эрчим хүч
 • Уул уурхай, металл
 • Газрын тос
 • EPC (Инженеринг, худалдан авалт, барилга угсралтыг)
 • Дэд бүтэц, зам тээвэр

Худалдаа болон үл хөдлөх хөрөнгө

 • Үл хөдлөх хөрөнгө бүтээн байгуулалт
 • Түрээс
 • Үл хөдлөх хөрөнгө хөгжүүлэлт, төлөвлөлт
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн санхүүжилт, зуучлал
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт, хамтарсан хөрөнгө оруулалт
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

Шүүх, арбитр, хэрэг, маргаан

 • Худалдааны болон гэрээний маргаан
 • Хөдөлмөрийн маргаан
 • Эрчим хүчний маргаан
 • Хөрөнгө оруулалтын маргаан
 • Дахин хөрөнгөжүүлэх, татан буулгахтай холбогдсон ажиллагаа

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН СЭТГЭГДЭЛ

Өмгөөллийн "Ди Би энд Жи Ти Эс" ХХН нь төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, шүүхийн байгууллагад үүссэн аливаа маргаантай асуудалд оновчтой шийдэл гаргаж, Компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалан ажиллаж ирснийг үүгээр тодорхойлж байна.

Такео Като
Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

"Бидний бизнес, үйл ажиллагааг ойлгож, бидний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, тодруулга хүссэн аливаа нарийн төвөгтэй асуудалд хууль тогтоомж, жишиг хэрэглээний хүрээнд мэргэжлийн түвшинд судалгаа, үндэслэл, гаргалгаа сайтай хууль зөвлөгөөг богино хугацаанд өгч ирсэн итгэл даасан хамтрагч байгууллагуудын нэг болсон"

Д. Амарбаясгалан
Оюу Толгой ХХК-ийн Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал

Өмгөөллийн "ДиБи энд ЖиТиЭс" ХХН-ийн хамт олон нь хуулийн зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд шуурхай үзүүлдэг, гадаад дотоодын хөрөнгийн биржүүдэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монгол Улсын шилдэг хуулийн фирм, хуульчид гэж бид дүгнэдэг билээ.

Ц.Ганбаяр
Худалдаа хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч

"Баг хамт олон нь дотоод болон гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээрх туршлага арвин, аливаа ажлыг цаг тухай бүрд нь хийдэг чадварлаг хамт олон гэж манай зүгээс үнэлдэг"

Б.Гантулга
Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

"ДиБи энд ЖиТиЭс ХХН-ийн хуульчид мэргэжлийн өндөр түвшинд, бизнесийн нууцлалыг чанд хадгалан, түргэн шуурхай ажилладаг бөгөөд үйлчлүүлэгч бидэнд цэгцтэй, үнэ цэнтэй зөвлөгөө өгч ажилладаг"

Б. Эрхэмбаяр
Банкир (одоо Транс Банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч)

“Өнгөрсөн хугацаанд гадаад болон дотоодын эх үүсвэр татах санхүүжилтийн гэрээ хэлцэл дээр хууль зүйн зөвлөгөө өгөх болон дүгнэлтийн үйлчилгээг үзүүлэн хамтран ажиллаж байсан бөгөөд хамтын ажиллагааны хугацаанд оногдсон ажлыг богино хугацаанд чанартай, өндөр ур чадвартайгаар гүйцэтгэж байсан болно”

Ч. Үнэнгэрэл
Голомт Банкны Олон улсын санхүүгийн байгууллагын хэлтсийн захирал Нөөцийн удирдлагын газар