Хураангуй

Пүрэвжалын Сайнжаргал нь 2022 оноос Фирмд  хуульчийн туслахаар орсон бөгөөд Фирмын бүхий л үйл ажиллагаанд партнер болон хуульч нарт туслалцаа үзүүлдэг. Тэрээр ихэвчлэн орчуулга, хуулийн этгээдийн бүртгэл, визийн болон хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл ба хууль зүйн дүгнэлт гаргахтай холбоотой асуудлаар ажилладаг.

Монгол, англи хэлтэй.

Боловсрол:

Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн эрх зүйн бакалаврын зэргийг хамгаалсан.