Бид Монгол Улсын хуулийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн фирмүүдэд тавигдах шаардлагад жишиг тогтоосон үлгэр жишээ хамт олон билээ.