Иргэний эрх зүйн подкаст манай фирмийн Гүйцэтгэх захирал Золжаргал болон Ахлах хуульч Энхсаруул оролцож компани буюу бизнесийг бүхэлд нь худалдан авах, хөрөнгө оруулах гэрээ хэлцлийн хүрээнд анхаарах хууль зүйн асуудлууд сэдвийн хүрээнд худалдан авах компанийн үйл ажиллагаанд хууль зүйн дүн шинжилгээ хийх, гэрээнд тусгавал зохистой нөхцөлүүд, төрийн байгууллагаас авах зөвшөөрөл болон холбогдох татвар гэх мэт асуудлыг хөндөж ярилцаж сонирхолтой ярилцлага өгсөн юм.

Доорхи холбоосоор орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.