Бидний эрхэм зорилго бол ёс зүйн өндөр хариуцлагатайгаар мэргэжлийн стандартад нийцсэн үйлчилгээг үзүүлж, үйлчлүүлэгчийнхээ хууль, эрх зүйн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах явдал юм. Үүний тулд бид үйлчлүүлэгчийнхээ эрх, ашиг сонирхлыг дээдлэхийн зэрэгцээ бусад хүмүүсийн эрхийг хүндэтгэн ажилладаг.