Бидний АНХААРАЛ, МЭДЛЭГ, ЗҮТГЭЛ, БОДИТ ЗӨВЛӨГӨӨ таныг амжилтад хөтөлнө