Эрдэнэтөгсийн Солонго нь 2023 оноос Фирмд  хуульчийн туслахаар орсон бөгөөд Фирмийн бүхий л үйл ажиллагаанд партнер болон хуульч нарт туслалцаа үзүүлдэг.

Монгол, англи хэлтэй.

Боловсрол:

  • Монгол улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургуульд Эрх зүйн баклаварын зэрэг хамгаалсан.