Мэргэжил, боловсрол:

Хөдөө аж ахуйн их сургууль Нягтлан бодогч, бизнесийн удирдлагын- Баклавр 

Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч - Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт (ММНБИ)-ийн гишүүн (хугацаагүй эрхтэй)

Татварын Итгэмжлэгдсэн Нягтлан Бодогч - Монгол Улсын Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг (ТМЗН)-ийн гишүүн