Монгол, англи хэлтэй.

Боловсрол

Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуульд Эрх зүйн бакалаврын зэрэг хамгаалсан.

АНУ-ын Чикаго хотын коллежийн "Хуульчийн туслах" (A.A.S.) эрдмийн зэрэг.