Такео Като

8-р сар 16th, 2021 by

Өмгөөллийн “Ди Би энд Жи Ти Эс” ХХН нь төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, шүүхийн байгууллагад үүссэн аливаа маргаантай асуудалд оновчтой шийдэл гаргаж, Компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалан ажиллаж ирснийг үүгээр тодорхойлж байна.

Д. Амарбаясгалан

8-р сар 3rd, 2021 by

“Бидний бизнес, үйл ажиллагааг ойлгож, бидний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, тодруулга хүссэн аливаа нарийн төвөгтэй асуудалд хууль тогтоомж, жишиг хэрэглээний хүрээнд мэргэжлийн түвшинд судалгаа, үндэслэл, гаргалгаа сайтай хууль зөвлөгөөг богино хугацаанд өгч ирсэн итгэл даасан хамтрагч байгууллагуудын нэг болсон”

Ц.Ганбаяр

8-р сар 2nd, 2021 by

Өмгөөллийн “ДиБи энд ЖиТиЭс” ХХН-ийн хамт олон нь хуулийн зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд шуурхай үзүүлдэг, гадаад дотоодын хөрөнгийн биржүүдэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монгол Улсын шилдэг хуулийн фирм, хуульчид гэж бид дүгнэдэг билээ.

Б.Гантулга

8-р сар 1st, 2021 by

“Баг хамт олон нь дотоод болон гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээрх туршлага арвин, аливаа ажлыг цаг тухай бүрд нь хийдэг чадварлаг хамт олон гэж манай зүгээс үнэлдэг”

Б. Эрхэмбаяр

7-р сар 3rd, 2021 by

“ДиБи энд ЖиТиЭс ХХН-ийн хуульчид мэргэжлийн өндөр түвшинд, бизнесийн нууцлалыг чанд хадгалан, түргэн шуурхай ажилладаг бөгөөд үйлчлүүлэгч бидэнд цэгцтэй, үнэ цэнтэй зөвлөгөө өгч ажилладаг”

Ч. Үнэнгэрэл

7-р сар 1st, 2021 by

“Өнгөрсөн хугацаанд гадаад болон дотоодын эх үүсвэр татах санхүүжилтийн гэрээ хэлцэл дээр хууль зүйн зөвлөгөө өгөх болон дүгнэлтийн үйлчилгээг үзүүлэн хамтран ажиллаж байсан бөгөөд хамтын ажиллагааны хугацаанд оногдсон ажлыг богино хугацаанд чанартай, өндөр ур чадвартайгаар гүйцэтгэж байсан болно”