Өмгөөллийн "ДиБи энд ЖиТиЭс" ХХН-ийн хамт олон нь хуулийн зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд шуурхай үзүүлдэг, гадаад дотоодын хөрөнгийн биржүүдэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монгол Улсын шилдэг хуулийн фирм, хуульчид гэж бид дүгнэдэг билээ.