"Бидний бизнес, үйл ажиллагааг ойлгож, бидний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, тодруулга хүссэн аливаа нарийн төвөгтэй асуудалд хууль тогтоомж, жишиг хэрэглээний хүрээнд мэргэжлийн түвшинд судалгаа, үндэслэл, гаргалгаа сайтай хууль зөвлөгөөг богино хугацаанд өгч ирсэн итгэл даасан хамтрагч байгууллагуудын нэг болсон"