"Баг хамт олон нь дотоод болон гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээрх туршлага арвин, аливаа ажлыг цаг тухай бүрд нь хийдэг чадварлаг хамт олон гэж манай зүгээс үнэлдэг"